.

Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy


Portal Nauka Polska
Port lotniczy jako obiekt zagrożenia terrorystycznego
Identyfikator pracy:282918
Rodzaj pracy:praca doktorska
Data rozpoczęcia: 25/03/2013
Data zakończenia: 16/12/2013
Autor rozprawy doktorskiej:
Promotor pracy:
Recenzent pracy:
Jednostka nadająca stopień:
Charakterystyka pracy:W rozprawie doktorskiej autor udowadnia, że terroryzm jest w chwili obecnej największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego, a port lotniczy, jak i statek powietrzny są tymi elementami, które mogą posłużyć terrorystom do osiągnięcia zamierzonych przez nich celów o charakterze politycznym, religijnym, czy ekonomicznym. Dziś, kiedy dla współczesnych organizacji terrorystycznych zniknęły granice państwowe, a terroryzm nabrał charakteru działań ponadnarodowych, a przyszli zamachowcy rekrutowani są spośród obywateli różnych narodowości, połączonych jedynie ideologią, dla której gotowi są poświęcić życie konieczne jest wdrażanie w poszczególnych państwach systemów przeciwdziałania temu zjawisku. Dotyczy to również Polski. Ogólne postanowienia systemu prawnego normującego przepisy w zakresie bezpieczeństwa naszego kraju i jego instytucji zawarte są w Konstytucji RP, a także w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2007, która skorelowana jest ze strategiami sojuszniczymi - Koncepcją Strategiczną NATO i Europejską Strategią Bezpieczeństwa. Dzięki współpracy, którą prowadzimy w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz z Unią Europejską przyczyniamy się do rozwiązywania problemów mogących zagrażać bezpieczeństwu naszego kraju, obszaru europejskiego i euroatlantyckiego. W rozprawie doktorskiej autor podkreśla, że bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym, w tym zwłaszcza port lotniczy i jego ochrona to problem najwyższej wagi. W porcie lotniczym decyduje się bowiem o życiu i śmierci milionów pasażerów. Od lat utrzymuje się na bardzo wysokim i ciągle rosnącym poziomie atrakcyjność lotnictwa cywilnego, która sprzyja również zamiarom terrorystów. Statek powietrzny jest bowiem najszybszym i najwygodniejszym środkiem transportu zdolnym do przetransportowywania na duże odległości dużych grup ludzi. W dysertacji przedstawiono również problematykę zjawiska terroryzmu lotniczego jako dynamicznego, rewolucyjnego i ewolucyjnego, które musi być przedmiotem codziennej uwagi nie tylko osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, pracujących w odpowiednich instytucjach czy służbach, ale wszystkich ludzi, wszystkich obywateli. Autor zwraca uwagę, ze zagrożeniem we współczesnym świecie jest fundamentalizm islamski oraz radykalizacja zachowań i postaw społeczności muzułmańskiej napływającej do Europy, co wpływa na nasze bezpieczeństwo i stwarza możliwość dokonania ponownego ataku terrorystycznego przy użyciu środka komunikacji, jakim jest statek powietrzny. Autor przedstawia również, motywy jakimi kieruje się terrorysta wybierając lotnisko, czy statek powietrzny, jako środek do osiągnięcia celu. Opisuje, co dzieje się z jego psychiką. Podaje ponadto argumenty świadczące o tym, że zagrożenie terroryzmem lotniczym może dotyczyć także naszego kraju. W związku z powyższym zarówno port lotniczy, jak i statek powietrzny muszą być odpowiednio chronione przy pomocy najnowocześniejszych metod i środków, jak również przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu technicznego i elektronicznego. Konieczne jest również tworzenie nowych procedur prawnych mających pomóc w walce z terroryzmem, jak również udoskonalanie już istniejących. Dla prawidłowego funkcjonowania portu lotniczego niezbędna jest współpraca Służby Ruchu Lotniczego z innymi służbami działającymi na terenie portu lotniczego w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym, jak również współpraca służb państwowych, które w zakres swoich obowiązków służbowych mają wpisane zapewnienie bezpieczeństwa obywateli oraz rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw o charakterze terrorystycznym.
Słowa kluczowe:port lotniczy, obiekty użyteczności publicznej, terroryzm,
 
 
 
 
Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa, tel. +48 22 57 01 400, fax. +48 22 825 33 19, e-mail: opi@opi.org.pl
 
Projekt i realizacja JMC
© 2020 Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki.Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies.

Zamknij informację o cookies