.

Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy


Portal Nauka Polska
Obciążalność prądowa instalacji elektrycznych w aspekcie bezpieczeństwa pożarowego budownictwa energooszczędnego
Identyfikator pracy:311212
Rodzaj pracy:praca doktorska
Data rozpoczęcia: 21/12/2011
Data zakończenia: 23/06/2016
Autor rozprawy doktorskiej:
Promotor pracy:
Promotor pomocniczy:
Recenzent pracy:
Jednostka wykonująca:
Jednostka nadająca stopień:
Charakterystyka pracy:Dobierając przewody elektryczne należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych zmiennych. Są nimi m.in. przekrój żyły, obciążalność prądowa długotrwała oraz umiejscowienie przewodu. Efektem ubocznym towarzyszącym przepływowi prądu elektrycznego przez przewodnik jest wydzielanie się w nim ciepła. Ilość wydzielonego ciepła nie jest stała i zależy przede wszystkim od obciążenia. Zgodnie z normą PN-IEC 60364-5-523:2001, dobór maksymalnego natężenia prądu zależny jest od sposobu umiejscowienia. Głównym czynnikiem decydującym jest możliwość odprowadzenia ciepła do otoczenia. Bardzo istotnym problemem dla instalacji elektrycznej w domach energooszczędnych staje się zastosowane warstwy izolacji cieplnej wypełniającej przegrody. Określenie wpływu tego czynnika na warunki pracy przewodu elektrycznego w stosunku do nominalnego natężenia prądu obciążeniowego jest przedmiotem niniejszej rozprawy doktorskiej. Obecne budownictwo energooszczędne cechuje się stosowaniem materiałów o małych współczynnikach przewodzenia ciepła λ, niż wcześniej stosowane wyroby ceramiczne. Dominuje trend budowania przegród (ścian) domów składających się z konstrukcji stalowej lub drewnianej wypełnionej materiałami izolacyjnymi cieplnie. Właściciele i użytkownicy domów dążą do zapewnienia jak najlepszych warunków zatrzymujących ciepło wewnątrz budynku, nie zawsze pamiętając o zmieniających się warunkach pracy instalacji elektrycznej. Powoduje to utworzenia pewnych skrajnych warunków pracy, w których ciepło nie zostanie odprowadzone, a bliskie otoczenie potęguje jego kumulację wewnątrz przewodu. Grozi to nadmiernym przegrzewaniem się przewodów i kabli elektrycznych, co skutkuje przyspieszonym procesem starzenia się izolacji, konsekwencją czego może być jej uszkodzenie oraz możliwość powstania pożaru. W celu określenia wpływu izolowanych cieplnie przegród domów energooszczędnych na obciążalność prądową długotrwałą przewodów elektrycznych zostały przeprowadzone obliczenia numeryczne, wykonane z wykorzystaniem programu Ansys poparte badaniami na modelu rzeczywistym zrealizowane w Laboratorium Profilaktyki Pożarowej w Elektroenergetyce
Publikacje:
Zachowanie się przewodów i kabli w pożarach, Paweł Czaja, , , Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Inżynieria Bezpieczeństwa a Zagrożenia Cywilizacyjne - Wyzwania dla Bezpieczeństwa, Tom II, Częstochowa
Obciążalność cieplna przewodów i kabli elektroenergetycznych, Paweł Czaja, , , Śląskie Wiadomości Elektrotechniczne, nr 6/2013, str. 4
Instalacje elektroenergetyczne w budownictwie energooszczędnym, Lech Marek Borowik, , Przegląd Elektrotechniczny, 01/2015, str. 118
Wpływ warunków otoczenia na temperaturę przewodów elektrycznych obciążonych długotrwale, Paweł Czaja, , , Śląskie Wiadomości Elektrotechniczne nr 4/2014, str. 7
Model cieplny instalacji elektrycznej w budownictwie energooszczędnym, Lech Marek Borowik, , , XXV Sympozjum Środowiskowe PTZE, Zastosowanie elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i medycynie, Wieliczka
Słowa kluczowe:budownictwo energooszczędne, zagrożenie pożarowe, instalacje elektryczne,
 
 
 
 
Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa, tel. +48 22 57 01 400, fax. +48 22 825 33 19, e-mail: opi@opi.org.pl
 
Projekt i realizacja JMC
© 2020 Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki.Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies.

Zamknij informację o cookies